User:    Password:   

Opportunity - CAD Draughtsman

Job Title
CAD Draughtsman
Company
Bank - Facility department
Location
Brussel
OtherSkills

• Coördineren / integreren van de alle bouwtechnische aspecten binnen een multidisciplinair project
• Rekening houden met de wettelijke voorschriften
• Rekening houden met de normen en guidelines van de bank
• Persoonlijke creativiteit voor het oplossen van bouwtechnische problemen
• Nastreven van duidelijke doelstellingen, opgelegd door de hiërarchie
• Stiptheid en verantwoordelijkheid: moet zelf binnen een vooropgestelde periode prioriteiten kunnen bepalen

• Participatie in overlegvergaderingen voor problem solving
• Krijgt duidelijke instructies die gevolgd moeten worden
• Wordt van dichtbij opgevolgd door de hiërarchie en de Project Managers
• NL of FR met goede kennis van de 2e landstaal
• min 1 jaar werkervaring als CAD tekenaar
• Affiniteit met ontwerpen en lay-outs

• Tekenen van de uitvoeringsplannen van multidisciplinaire projecten in gans België
• Teamgericht
o Beschikt over een degelijk bouwtechnisch en ruimtelijk inzicht
o Persoonlijke creativiteit voor het oplossen van de bouwtechnische problemen is vereist
• Duidelijke doelstellingen, opgelegd door de hiërarchie
• Werkt binnen een kader van "hier en nu" en moet binnen een termijn van een maand
prioriteiten kunnen bepalen
• Participatie in overlegvergaderingen voor problem solving
• Integratie maken van de verschillende bouwtechnische aspecten van het multidisciplinair project • Krijgt duidelijke instructies die gevolgd moeten worden
• Wordt van dichtbij opgevolgd door de
hiërarchie en de Project managers

Languages
English, Dutch, French
Duration
Freelance position
Mission

• Het realiseren van bouwkundige en technische uitvoeringsplannen op CAD in het kader van de te realiseren projecten
• As built houden van de plannen van de
gebouwen en technische installaties.

.


List of Opportunities


CONSULLOGIC - Focusing On Your Highest Priorities
Phone: +32 2 248 05 60 | E-mail: info@consullogic.com